latviski

Par projektu

10 fakti par jauno Valsts ieņēmumu dienesta ēkas projektu

 

Spiediet uz attēla, lai aplūkotu infografiku lielākā izmērā

2006. gada 13. jūlijā ar LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 522 tika apstiprināta Koncepcija par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās, kas tika precizēta ar LR Ministru kabineta 2007. gada 14. februāra rīkojumu Nr. 86.

2007. gada februārī VAS „Valsts nekustamie īpašumi” izsludināja konkursu par privātā partnera piesaisti Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta un citu valsts iestāžu (institūciju) vienotā administratīvo ēku kompleksa izveidošanai un iznomāšanai. Par saimnieciski visizdevīgāko tika atzīts SIA „Mežaparks SPV ” piedāvājums.

Saskaņā ar 2008. gada 18. marta LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 141, kā arī dalībnieku līgumu, kas noslēgts starp VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un SIA „Mežaparks SPV” tika nodibināta kopsabiedrība SIA „Biroju centrs Ezerparks”, kuras mērķis ir uzbūvēt un apsaimniekot biroju ēkas, kas piemērotas VID centrālā aparāta struktūrvienību un citu valsts iestāžu (institūciju) vajadzībām.

2008. gada nogalē tika rīkots slēgts konkurss, lai izvēlētos objekta „Administratīvo ēku komplekss (daudzstāvu darījumu un pārvaldes iestādes, tajā skaitā Valsts ieņēmumu dienesta centrālais aparāts)’’ galveno projektētāju. 2009. gada 17. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Sarma & Norde arhitekti” par priekšizpētes – arhitektūras koncepcijas, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Rīgā, Talejas ielā 1 (kadastra Nr. 0100 085 2143).

2010. gada nogalē Rīgas pilsētas būvvaldē tika iesniegts skiču projekts Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksam Mežaparkā, Talejas ielā 1.

2011. gada 8. martā tika izsludināts konkurss par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksa būvniecības darbu ģenerāluzņēmēja izvēli. 

2011. gada 31. martā noslēdzās reģistrācija dalībai konkursā par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo ēku kompleksa būvniecības darbu ģenerāluzņēmēja izvēli. Lēmums par konkursa uzvarētāju tiks pieņemts 2011. gada septembrī, bet būvdarbus plānots pabeigt 2014. gadā.

2015.gada nogalē VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) iegādājās SIA “Biroju centrs Ezerparks” (BCE) kapitāla daļas par 21 462 045 miljoniem eiro, iegūstot 100% pārraudzību un kontroli pār uzņēmumu.